فرم استخدام
فرم استخدام شرکت فراهوش دنا
اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره شناسنامه نام پدر مذهب تصویر پرسنلی
جنسیت وضعیت تاهل تعداد فرزند تعداد افراد تحت تکفل وضعیت نظام وظیفه نوع معافیت
وضعیت بیمه: دارای سابقه پرداخت حق بیمه:
نشانی کامل منزل شماره تلفن شماره همراه
شخصی که در صورت اتفاق ناگهانی باید مطلع شود تلفن
آخرین مدرک تحصیلی رشته به کدام یک از زبان های خارجی آشنا هستید؟ میزان آشنایی
سوابق و محل تحصیلات دانشگاهی
ردیف مقطع تحصیلی مؤسسه یا دانشگاه محل تحصیل سال فارغ التحصیلی معدل کل
1 کاردانی
2 کارشناسی
3 کارشناسی ارشد
4 دکتری
سوابق استخدامی
آیا در حال حاضر مشغول کار هستید؟ در کدام مؤسسه؟
سوابق شغلی (از آخرین محل خدمت شروع کنید):
نام مؤسسه آدرس و شماره تلفن تاریخ شروع تاریخ پایان سمت آخرین حقوق / ريال علت ترک خدمت
معرف ها
لطفا نام دو نفر را که با شما خویشاوندی نداشته باشند به عنوان معرف ذکر کنید
نام و نام خانوادگی شغل و یا حرفه نوع آشنایی مدت آشنایی شماره تلفن
سؤالات متفرقه
آیا از طرف اداره کار معرفی شده اید از اداره کار شهرستان
چه شخصی یا عاملی باعث مراجعه شما به شرکت بوده است؟
آیا سابقا برای مراجعه به این شرکت مراجعه کرده اید؟ تاریخ تقریبی : آیا در آن تاریخ مصاحبه فنی اداری از شما شده است؟
خود را واجد انجام چه کار یا کارهایی در این شرکت می دانید؟
از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید؟
آیا از سلامتی کامل برخوردار هستید؟ در صورت داشتن سابقه بیماری آن را شرح دهید.
آیا محکومیت حقوقی یا کیفری دارید؟ در صورت داشتن هر گونه سوء پیشینه آن را شرح دهید.
آیا هیچگونه عادتی به کشیدن سیگار دارید؟
چه اطلاعاتی راجع به شرکت فراهوش دارید؟
لطفا سایر تخصص ها و یا هر چیزی که فکر می کنید دانستن آن در استخدام شما مؤثر یا برای شما لازم است ذکر نمایید
CAPTCHA code

حساس به حروف کوچک و بزرگ
دسترسی سریع