گواهینامه ها و مجوزهای قانونی

گواهی عضویت انجمن صنفی

گواهی اعتبارسنجی نشانی

پروانه کسب نرم افزار

پروانه کسب خرده فروشی کامپیوتر

اتحادیه صنف خدمات رایانه 2

اتحادیه صنف خدمات رایانه 1

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی


پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت Servco

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشور

پروانه توزیع اینترنت در استان چهارمحال و بختیاری ISDP

پروانه توزیع اینترنت در استان کهکیلویه و بویراحمد ISDP

پروانه توزیع اینترنت در استان فارس ISDP
دسترسی سریع