شبکه اینترانت

شبکه ملی بی سیم ، شبکه ای همانند اینترنت است با این تفاوت که در اینجا تبادل داده ها درشبکه ای محلی انجام میشود و مشترک دراین خدمت که بر روی بستر شبکه یکپارچه فراهوش ارائه میشود ، فقط به منابع درون همین شبکه دسترسی خواهد داشت .

هدف از ارائه این خدمت ، امکان ایجاد شبکه ای گسترده و ارزان برای مشتریانی است که تمایل دارند میان دفاتر خود در مناطق تحت پوشش شبکه سراسری وایمکس فراهوش ارتباط برقرار کنند . سطح خدمات قابل ارائه بر اساس نوع خدمت به صورت اختصاصی یا اشتراکی می تواند ارائه گردد .

کاربردهای شبکه‌ی اینترانت

  • برای برقراری ارتباط مطمئن بین شعب و دفاتر سازمان‌ها.
  • برای شبکه هایی که نیاز به بستر ارتباطی خارج از بستر اینترنت دارند .
  • برای شبکه‌هایی که نیازمند ارتباط پایدار و با دسترسی بالا هستند.
  • برای شبکه‌هایی که راه‌اندازی و جابه‌جایی سریع نیاز دارند.
  • برای شبکه‌هایی که پراکندگی جغرافیایی گسترده در سراسر کشور دارند
دسترسی سریع