MPLS

MPLS یک بستر ارتباطی خصوصی است که  توسط شرکت فراهوش ارائه میگردد.

با توجه به قابلیت ها و ویژگیهای نوین تکنولوژی مذکور، این سرویس جایگزین سرویس PTMP برای ارتباطات بین استانی و داخل استانی گردیده.

ویژگی ها و قابلیت های سرویس MPLS

 • با توجه به اینکه کلیه عملیات مسیریابی ( Routing ) در داخل شبکه سرویس دهنده صورت می گیرد ، مشتریان در سایت های خود از ساده ترین تجهیزات لایه 3 می توانند استفاده نمایند و نیازی به اعمال پروتکل های Dynamic Routing و نهایتاً پشتیبانی و مدیریت آنها و کنترل ترافیک توسط مشتری نمی باشد.
 • هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهنای باند
 • امکان اعمال QOS مورد نیاز مشتری ( Quality of Service ):
  با استفاده از این قابلیت میتوان ترافیک های مختلف مشترک از جمله Video,Voice,Data را مطابق اولویت های تعیین شده از سوی مشترک بصورت تضمین شده و در مسیرهای مورد درخواست مشترک هدایت نمود.

نمونه هایی ازکاربرد های سرویس MPLS

 • تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس های داخلی Email,web,FTP و ...
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های E-learning
 • ایجاد شبکه Voice over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمان ها با هزینه های پایین تر
 • تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانس
 • ایجاد شبکه های مانیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه های واقع در شهرستان ها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستانها

 

دسترسی سریع