Static IP

IP ها در حالت کلی به دو دسته Public و Private تقسیم می شوند . هر مودم جهت اتصال به اینترنت نیاز به یک Public IP دارد که با هر بار خاموش و روشن شدن مودم این IP تغییر میکند در صورتی که مشترک بخواهد با یک Public IP ثابت به اینترنت متصل شود می تواند درخواست آی پی استاتیک از شرکت فراهوش را داشته باشد.

دسترسی سریع