افتخارات ما

لوح تقدیر اهدایی از واحد فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری فارس

همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی

برترین های انفورماتیک و آی تی

اولین همایش ملی بزرگان کارآفرین کشور

نشان ملی انتخاب نخست مشتریان

اولین همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی

لوح تقدیر اهدایی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

عنوان مدیر موفق بخش انفورماتیک و IT

لوح تقدیر اهدایی از استاندار محترم فارس

کارگاه آموزشی نوآوری های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مشتری ارزشمند بانک ملت استان فارس
دسترسی سریع