همایش راهکارهای مجازی سازی و روشهای مدیریت دسترسی به اینترنت در سازمان
1395/10/02
12 و 32 دقیقه

همایش راهکارهای مجازی سازی و روشهای مدیریت دسترسی به اینترنت در سازمان ها با همکاری استانداری و شرکت فراهوش در تاریخ یکشنبه سوم مرداد ماه 1395 برگزار گردید.

دسترسی سریع